Τεχνικές Υπηρεσίες

Η τεχνογνωσία μας, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και συνεχή υποστήριξη του Όμιλου ENGIE εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων σας.

Τεχνικές υπηρεσίες

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις υπόκεινται σε φθορές και σε μείωση της αποδοτικότητας των εξοπλισμών και συστημάτων τους.

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η εμφάνιση που έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις, αποτελούν την εικόνα μίας επιχείρησης και για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται η σωστή επίβλεψη, διαχείριση και συντήρησή τους.

Στην ENGIE διαθέτουμε το πλέον καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να καλύπτουμε κάθε στιγμή τις ανάγκες των Πελατών μας.

Οι τεχνικές υπηρεσίες της ENGIE είναι:

  • (α) προληπτική συντήρηση, που γίνεται σε προκαθορισμένο χρόνο και είναι απόλυτα εναρμονισμένη και συγχρονισμένη με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες του Πελάτη.
  • (β) προγνωστική συντήρηση
  • (γ) επεμβατική συντήρηση, που πραγματοποιείται κατόπιν βλάβης στις εγκαταστάσεις. Είναι απαραίτητη για την απόλυτη ασφάλεια της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης.
  • (δ) τεχνικές βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας
  • (ε) τεχνικές μείωσης του χρόνου μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού
  • (στ) τακτικές αναφορές και παρακολούθηση της λειτουργίας και της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο