Ηγέτης στο χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών

Προφίλ

Έχοντας παρουσία στην Ελλάδα από το 2000, η ENGIE αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα διαχείρισης εγκαταστάσεων (Facility Management) και στην παροχή τεχνικών και ενεργειακών υπηρεσιών. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό συνολικά 220 εργαζομένων, οι οποίοι είναι δίπλα στους Πελάτες και τους προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών.

Η δραστηριότητα της ENGIE διαμορφώνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προσφέροντας ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε ιδιώτες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Στην Ελλάδα, μέρος της δραστηριότητας της ENGIE είναι επίσης και η προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω του Ομίλου ΗΡΩΝ, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει κατά 50%. Ο ΗΡΩΝ αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.