Υλοποίηση έργων με σύμβαση ESCO.

Σύμβαση ESCO

Η ENGIE αποτελεί την πρώτη αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ESCO ( Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών) στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τα έργα που ενδεχομένως να προκύψουν από την ενεργειακή επιθεώρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO).

Μέσα από τη σύνταξη μίας σύμβασης ESCO,οι όποιες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας της επιχείρησής σας μπορούν να πραγματοποιηθούν με επένδυση της ENGIE Hellas AE. Η αποπληρωμή τους προέρχεται από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονομούμενη ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται τα έξοδα υλοποίησης των παρεμβάσεων. Αυτά τα έξοδα τα επωμίζεται ο Ανάδοχος (ENGIE), ενώ μετά το πέρας της σύμβασης ο Πελάτης αποκομίζει αποκλειστικά τα προνόμια από τα εξοικονομούμενα μεγέθη.