Στην ENGIE έχουμε ως προτεραιότητά μας το κοινωνικό σύνολο.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην ENGIE έχοντας ως βασική μας προτεραιότητα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θέτουμε στο κέντρο των αποφάσεων το περιβάλλον.

Στόχος της ENGIE είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η δημιουργία Καλύτερων Πόλεων. Για αυτό το λόγο η δραστηριότητά μας στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου διαβίωσης και στην άνεση και ποιότητα ζωής.