Η ENGIE στην Ελλάδα

Η ENGIE έχει ενεργή παρουσία στην Ελλάδα από το 2000, κατέχοντας ηγετική θέση στη διαχείριση εγκαταστάσεων και τις τεχνικές και ενεργειακές υπηρεσίες.

Η ENGIE στην Ελλάδα

H ENGIE αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Έχοντας ενεργή παρουσία στη χώρα μας απο το 2000, και διαθέτοντας μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού 230 ανθρώπων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών για κάθε επιχείρηση.

Εξειδικεύεται στο κομμάτι των ενεργειακών υπηρεσιών και των τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης, καθώς επίσης μέσω του Ομίλου ΗΡΩΝ και στην προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στην ENGIE στοχεύουμε στον εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών και στη δημιουργία υπεραξίας για τους Πελάτες μας, αναλαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες, που δεν ανήκουν στο κύριο αντικείμενο εργασίας τους.

Προφίλ
 

Αρχές και Αξίες
 

Οργανισμός
 

Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη

Δεοντολογία και
Ηθική

Πιστοποιήσεις
 

Ενδεικτικοί Πελάτες
 

Δημοσιεύσεις