Ο Όμιλος ENGIE

Η παρουσία της ENGIE στον κόσμο

Σχετικά με τον Όμιλο ENGIE

H ENGIE αποτελεί ένα παγκόσμιο Όμιλο ενέργειας και υπηρεσιών, που επικεντρώνεται σε τρεις βασικές δραστηριότητες:

H ENGIE είναι μία πρωτοπόρος και παγκοσμίου βεληνεκούς εταιρεία, με δραστηριότητα σε πάνω από 70 χώρες ανά τον κόσμο και με περισσότερους από 155.000 εργαζομένους, παρέχοντας αποδοτικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές λύσεις, που έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Στην Ελλάδα, έχει ενεργή παρουσία από το 2000, αποτελώντας τον ηγέτη στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης και facility management.

Η φιλοδοξία μας είναι να συνεισφέρουμε σε μία αρμονική πρόοδο και εξέλιξη, λαμβάνοντας θέση σε μείζονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η μάχη ενάντια στην υπερθέρμανση, η πρόσβαση όλων στην ενέργεια και η δυνατότητα μετακίνησης. Προσφέρουμε σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες, που συνδυάζουν το ατομικό με το συλλογικό συμφέρον.

Οι λύσεις που προσφέρουμε, οι οποίες είναι χαμηλών εκπομπών ρύπων, υψηλής απόδοσης και βιώσιμες, στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες και πρωθούν νέους τρόπους διαβίωσης και εργασίας.

Η ENGIE, στην προσπάθεια για μετάβαση σε μία οικονομία καθαρής ενέργειας και χαμηλών εκπομπών ρύπων, στηρίζεται σε τρεις τομείς ειδίκευσης: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και ενεργειακές υπηρεσίες. Ο Όμιλος αναπτύσσει καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις για όλους τους Πελάτες του, είτε πρόκειται για νοικοκυριά και ιδιώτες, είτε για επιχειρήσεις, είτε για τοπική αυτοδιοίκηση και πόλεις, στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του φυσικού αερίου, του υγροποιημένου φυσικού αερίου και των ψηφιακών τεχνολογιών του μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ENGIE Group: https://www.engie.com/

Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσικό Αέριο

Ενεργειακές Υπηρεσίες