Ενδεικτικοί Πελάτες

Η ENGIE προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών με διαφορετικές υποδομές και τομείς δραστηριότητας, δίνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ενδεικτικοί Πελάτες

Κάποιοι από τους Πελάτες που μας έχουν εμπιστευτεί, είναι οι παρακάτω:


  • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ): Total Facility Management των εγκαταστάσεων στο ΚΠΙΣΝ στην Αθήνα, το οποίο στεγάζει τη νέα Λυρική Σκήνη (28.000 m²) και τη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη (22.000 m²), έχει χώρο στάθμευσης 33.000 m² και εκτάσεις πρασίνου 170.000 m²

  • Vodafone: Total Facility Management των κτιρίων, των data centers και των καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα (πάνω από 60 κτίρια με διαχειριζόμενο χώρο 90.000 m²)

  • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη του data center και των γραφείων (σύνολο 30.000 m²) της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών

  • Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη του κτιρίου που στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κέντρο της Αθήνας

  • Δικηγορικό Γραφείο Κυριακίδης Γεωργόπουλος: Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη των γραφείων του δικηγορικού γραφείου στην Αθήνα, όπως και Σύμβαση Ενεργειακών Υπηρεσιών τύπου ESCO με εγγυημένη εξοικονόμηση

  • Interamerican: Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη των κτιρίων του ομίλου Interamerican σε όλη την Ελλάδα (συνολο 27 κτιρίων)

  • McArthurGlen Designer Outlet: Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη των 65.000 m² του Εκπτωτικού Χωριού με 125 καταστήματα, 10 εστιατόρια και καφέ και 1.380 m² υπόγειου χώρου στάθμευσης

  • Singular Logic: Συντήρηση και Υποστήριξη των τεχνικών εγκαταστάσεων της Singular Logic

  • Price Waterhouse Coopers: Συντήρηση και Υποστήριξη των τεχνικών εγκαταστάσεων, Συντήρηση Πρασίνου και Υπηρεσίες Security στα κτίρια της Price Waterhouse Coopers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

  • Sfera: Τεχνική Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη των καταστημάτων Sfera σε όλη την Ελλάδα