Η ENGIE αποδεικνύει το υψηλο επίπεδο των υπηρεσιών της μέσω διακρίσεων σε διοργανώσεις αναγνωρισμένες από το χώρο και μέσω των διεθνών πιστοποιήσεων από εγκεκριμένους φορείς.

Πιστοποιήσεις

Η ENGIE Hellas κατέχει τις εξής πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) από την EQA Hellas – ενεργό έως 30/05/2019
  • ISO 14001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος) από την EQA Hellas – ενεργό έως 30/05/2019
  • OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας) από την EQA Hellas – ενεργό έως 30/05/2019

Πολιτική Ποιότητας

Οι δεσμεύσεις μας:

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προσωπικού μας: Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πελάτη, ορίζοντας με σαφή τρόπο τα καθήκοντα και με συνεχείς εκπαιδεύσεις σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Εγγυόμαστε την ποιότητα των πελατειακών μας σχέσεων: με τη σωστή, έγκαιρη και ακριβή σύνταξη προσφορών, κάνοντας τον πελάτη να επωφελείται από ένα αξιόπιστο συνεργάτη, ο οποίος του δίνει τις σωστές συμβουλές, μέσω διαφανών διαδικασιών

Εγγυόμαστε την Ποιότητα και την Ασφάλεια στις τεχνικές μας υπηρεσίες: προσφέροντας νέες τεχνολογίες, οργανώνοντας σαφή επικοινωνία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υπηρεσία και ελέγχοντας τις απαιτήσεις Ασφάλειας και Περιβάλλοντος προλαμβάνοντας κάθε υλική, περιβαλλοντική και σωματική βλάβη

Εγγυόμαστε την ποιότητα της διαχείρισής μας: όντας προσεκτικοί απέναντι στο Πελάτη και επιλέγοντας προμηθευτές που διατηρούν τα ίδια πρότυπα Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος με την εταιρεία μας