Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ENGIE στηρίζει και προωθεί τις ήπιες μορφές ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ανάγκη για χρήση ΑΠΕ:

 • συνεχείς ανατιμήσεις ηλετρικού ρεύματος
 • εταιρικοί στόχοι για "πράσινη ταυτότητα"
 • ανάγκη για μείωση λειτουργικών εξόδων που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση

Μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις για τη βέλτιστη διαχείριση του κόστους ενέργειας στην επιχείρησής σας..

Φωτοβολταικά

Στην ENGIE δίνουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης και συντήρησης Φ/Β συστημάτων στις εγκαταστάσεις σας.

Είδη Φ/Β συστημάτων:

 • επί εδάφους(ground-mounted solar panels)
 • επί στέγης (rooftop solar panels)

Με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, έχετε τα εξής αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας:

 • Τα Φ/Β συστήματα εξασφαλίζουν σημαντικό ποσό της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησής σας
 • Μειώνεται σημαντικά η ενέργεια που απαιτείται να αγοραστεί από το δίκτυο
 • Με τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering) ελαχιστοποιούνται οι οικονομικές επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, άρα έχετε μεγάλη εξοικονόμηση.

Σχηματικά, ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Βιοαέριο

Στην ENGIE δίνουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης και συντήρησης Φ/Β συστημάτων στις εγκαταστάσεις σας.

Στην ENGIE μπορούμε να σας ενημερώσουμε και να προχωρήσουμε μαζί στη χρήση Βιοαερίου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Τί είναι το Βιοαέριο ;

Το Βιοαέριο προέρχεται από την επεξεργασία οργανικών υλικών βιολογικής, ζωικής ή/και φυτικής προέλευσης.

Πώς χρησιμοποιείται;

Με την καύση των παραπάνω συστατικών -διαδικασία μεθανιοποίησης σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο- παράγεται αέριο που περιέχει μεθανιο και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο και πηγή ενέργειας (ηλεκτρική, θερμική κ.α.).

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Βιοαερίου;

 • Προσδίδει «πράσινη» εταιρική ταυτότητα
 • Ικανοποιεί περιβαλλοντικές απαιτήσεις
 • Η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο, κάτι που αποδίδει στην επιχείρηση οικονομικό όφελος

Σχηματικά, ο τρόπος παραγωγής και χρήσης του Βιοαερίου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: